Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Rada MCMW

Skład Rady Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Przewodniczący – prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski,

Sześciu nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:
– dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK,
– dr hab. Dorota Bukowska, prof. UMK,
– dr hab. Marek Gehrke, prof. UMK
– prof. dr hab. Chandra Shekhar Pareek,
– prof. dr hab. Kornel Ratajczak,
– prof. dr hab. Paweł Sysa,

Dwóch nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy:
– prof. dr hab. Marek Adamski,
– dr hab. Małgorzata Grabowicz, prof. UTP,

Dwóch nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
– dr hab. Wiesław Krumrych, prof. UKW,
– dr hab. Hanna Szymkowiak–Markiewicz, prof. UKW.