Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Dyrektor Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Dyrektor
Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. J. M. Jaśkowski