Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Paweł Sysa

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/7


Autorzy: Sysa Paweł, Bandosz Ryszard, Gontarz Zygmunt, Witak Michał, Dyczkowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Emisja znaczków pocztowych Poczty Polskiej : 500-lecie polskiego ekslibrisu.

Tytuł równoległy: Polish Post stamps : 500 aniversary of Polish ex-libris.

Tytuł całości: Ekslibris - znak własnościowy, dzieło sztuki, studia i szkice / red. nauk. Agnieszka Fluda-Krokos.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2018

Opis fizyczny: S. 343-349, il.; streszcz. ang., ros.

Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ;nr 879)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/7


Autorzy: Sysa Paweł, Gamota Antoni, Wencki Radosław.

Tytuł oryginału: Profesor med. Jerzy Stanisław Alexandrowicz, kierownik Katedry Histologii, rektor Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.

Tytuł całości: Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej, weterynaryjne dziedzictwo historyczne narodów Europy Środkowo-Wschodniej : międzynarodowa ukraińsko-polska konferencja, Lwów, 30.11.2018-01.12.2018 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Lwów, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 25-27

Uwagi: Bibliogr.


3/7


Autorzy: Sysa Paweł, Wróblewski Zbigniew, Gamota Antoni, Vyniarska Alla.

Tytuł oryginału: Lwów - genius loci medycyny weterynaryjnej.

Tytuł całości: Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej, weterynaryjne dziedzictwo historyczne narodów Europy Środkowo-Wschodniej : międzynarodowa ukraińsko-polska konferencja, Lwów, 30.11.2018-01.12.2018 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Lwów, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 10-13

Uwagi: Bibliogr.


4/7


Autorzy: Wróblewski Zbigniew, Gamota Antoni, Sysa Paweł, Vynjarska Alla, Kubica Marek.

Tytuł oryginału: Międzynarodowy charakter polskojęzycznej lwowskiej uczelni weterynaryjnej.

Tytuł całości: Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej, weterynaryjne dziedzictwo historyczne narodów Europy Środkowo-Wschodniej : międzynarodowa ukraińsko-polska konferencja, Lwów, 30.11.2018-01.12.2018 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Lwów, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 14-19

Uwagi: Bibliogr.


5/7


Autorzy: Sysa Paweł.

Tytuł oryginału: Paweł Sysa : fascynacje artystyczne : ekslibrisy mego księgozbioru.

Adres wydawniczy: Warszawa, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Warszawska Galeria Ekslibrisu : 2018

Opis fizyczny: [20] s., il.


6/7


Autorzy: Sysa Paweł.

Tytuł oryginału: Prof. dr. hab., dr h.c. Zofia Bielańska-Osuchowska, nestor of embryology (1919-2017).

Czasopismo: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 60 suppl. 1

Opis fizyczny: S. 16

Uwagi: XXXIII Conference on Embryology : plants, animals, humans, Olsztyn, Poland, May 23-26, 2018 : abstracts.

Uwagi: Bibliogr.


7/7


Autorzy: Ostaszewska Teresa, Śliwiński Jerzy, Kamaszewski Maciej, Sysa Paweł, Chojnacki Maciej.

Tytuł oryginału: Cytotoxicity of silver and copper nanoparticles on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hepatocytes.

Czasopismo: Environmental Science and Pollution Research

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 25 no. 1

Opis fizyczny: S. 908-915, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s11356

Impact Factor: 2.914

Punktacja MNiSW: 30.000