Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych

Pracownicy

Dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK – Kierownik

Prof. dr hab. Wiesław Deptuła

Prof. dr hab. Roman Kołacz

Prof. dr hab. Chandra Pareek

Prof. dr hab. Paweł Sysa

Dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. UMK

Dr Mariusz Felsmann

Dr Natalia Osten-Sacken

Dr Michał Kaczmarowski

Lek. wet. Marcin Ciorga

Lek. wet. Magdalena Herudzińska

Lek. wet. Katarzyna Szczepańska

Lek. wet. Maria Wieczorkiewicz

Lek. wet. Maciej Zdun