Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Publikacja dr Natalii Osten- Sacken nominowana do nagrody SHEN

Zdjęcie ilustracyjne

Mamy zaszczyt poinformować, że Pracownik Katedry Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych oraz Administracji Weterynaryjnej IMW, dr Natalia Osten- Sacken, za swoją publikację pt. „First detection and low prevalence of Pearsonema spp. in wild raccoons (Procyon lotor) from Central Europe” wydaną przez International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife (IF: 2,773) została nominowana do nagrody przyznawanej naukowcom z całego świata w ramach Programu SHEN 2022, International Research Awards on Science, Health and Engineering.

Wyniki badań dr Natalii Osten- Sacken, przeprowadzonych na grupie 499 szopów z terenu Polski, Niemiec i Luxemburga wskazują na prawdopodobnie istotną rolę tego gatunku w zanieczyszczaniu środowiska jajami nicieni z rodzaju Pearsonema (syn. Capillaria), będącego pasożytem dróg moczowych psów i kotów.

pozostałe wiadomości