Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Druga edycja Międzynarodowej Konferencji ART za nami!

Zdjęcie ilustracyjne
Organizatorzy i goście honorowi, od lewej: dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej PDAU prof. Siergiej Kulinich, prof. dr hab., dr h.c. multi Paweł Sysa, prof. dr hab., dr h.c Klaus-Peter Brüssow, dr Karolien Desmet, prof. dr hab., dr h.c Jędrzej M. Jaśkowski, prof. Andreas Vernunft, dr Igor Kolomak fot. Nadesłane

W dniach 03-04.12.2021r. odbyła się 2. Międzynarodowa Konferencja "Technologie Wspomaganego Rozrodu - aktualne zagrożenia i szanse". Miejscem spotkania był urokliwy Hotel Bulwar w Toruniu. Na Konferencji gościliśmy m. in. gości z Niemiec, Włoch, Norwegii,  przedstawicieli z polskich ośrodków naukowych i naukowo-akademickich oraz lekarzy weterynarii zajmujących się w swojej pracy klinicznej szeroko pojętą tematyką rozrodu zwierząt gospodarskich. 

Pomimo epidemii Konferencja odbyła się w formie stacjonarnej, z zachowanie zasad reżimu sanitarnego. Uczestniczyło w niej ponad 70 osób. Zwieńczeniem 1. dnia obrad była uroczysta kolacja, która sprzyjała zawiązywaniu nowych znajomości i utrwalaniu zdobytych już kontaktów. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy przybyłym gościom i uczestnikom oraz już teraz zapraszamy na kolejną edycję Konferencji, która odbędzie się najpewniej w grudniu 2022r. Za nieocenioną pomoc dziękujemy również studentom toruńskiej medycyny weterynaryjnej oraz członkom Sekcji Bujatrycznej Studenckiego Koła Naukowego "Res Veterinariae", dzięki entuzjazmowi, energii i chęci działania młodych ludzi Konferencja zyskała na swej wartości zarówno organizacyjnie jak i merytorycznie.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć