Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Tytuł doktora honorowego Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego dla prof. dr hab. Urszuli Pasławskiej

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane

19 października 2021 roku w Auli Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu, w trakcie którego wręczono dyplom i togę doktora honoris causa prof. dr. hab. Urszuli Pasławskiej – kierownikowi Katedry Diagnostyki i Nauk Klinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Senat Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego, uczelni o ponad stuletniej tradycji, docenił wkład prof. Urszuli Pasławskiej w rozwój nauk weterynaryjnych i przekazywanie wiedzy na arenie międzynarodowej. Wręczenia tytułu dokonała rektor Uniwersytetu – prof. Valentyna Aranchyia (fot).

Uroczystość poprzedził wykład prof. Urszuli Pasławskiej dla studentów Wydziału Weterynaryjnego Połtawskiego Uniwersytetu z dziedziny kardiologii weterynaryjnej, spotkanie z młodą kadrą naukową tego wydziału oraz spotkanie z dziekanem Wydziału Weterynaryjnego prof. Siergiejem Mikołajewiczem Kulinicz. Na spotkaniu omówiono możliwości rozwoju i współpracy w dziedzinie badań naukowych i diagnostyki weterynaryjnej zainicjowanych podczas wizyty na Ukrainie przez prof. dr hab. dr h.c. multi Pawła Sysę oraz prof. dr hab. dr h.c. Jędrzeja M. Jaśkowskiego.

Prof. dr hab. Urszula Pasławska od zakończenia studiów na Wydziale Weterynaryjnym Akademi Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) całe swoje życie zawodowe poświęciła nauce i działalności uniwersyteckiej. Od 2014 posiada tytuł profesora zwyczajnego. Jest przewodniczącą Sekcji Fizjologii i Patologii Psów i Kotów Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardoiologicznego oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologów Weterynaryjnych.

Była wice-przewodniczącą Sekcji Badań Eksperymentalnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przewodniczącą sekcji Kardiologicznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, przewodniczącą Komisji Klinicznej Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk oraz wice-przewodniczącą Sekcji Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Głównymi kierunkami jej badań są: techniki obrazowe w diagnostyce klinicznej chorób zwierząt, diagnostyka i leczenie niewydolności krążeniowo-oddechowej zwierząt domowych, diagnostyka i leczenie wrodzonych wad serca

Autorka lub współautorka 414 artykułów, 3 książek, dwóch skryptów i wielu doniesień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Kierowniczka 5 projektów badawczych. Wykonawczyni w wielu projektach krajowych i europejskich.

Wykładowczyni na Wydziałach Weterynaryjnych w Toruniu, Wrocławiu i Lublinie oraz na studiach podyplomowych dla lekarzy weterynarii dla specjalizacji: choroby psów i kotów, choroby koni, diagnostyka laboratoryjna oraz chirurgia weterynaryjna.

Dorobek naukowy oraz zaangażowanie w propagowanie wiedzy stanowiły podstawę do nadania jej zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Prof. Pasławska podczas wykładu w Połtawie [fot. Nadesłane] Spotkanie z Dziekanem i Studentami z Połtawy [fot. Nadesłane]