Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Czasopismo Translational Research in Veterinary Science z punktacją Index Copernicus

obrazek:

Czasopismo „Translational Research in Veterinary Science” wydawane w ramach Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST ZA ROK 2019.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2019 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2019.

ICV 2019 = 72.73

Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI JOURNALS MASTER LIST 2019 

https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml 

oraz w Paszporcie czasopisma
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63988&lang=pl

pozostałe wiadomości