Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pierwsza nominacja profesorska w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej

obrazek: Prof. dr hab. Mariusz Skowroński
Prof. dr hab. Mariusz Skowroński

Postanowieniem z dnia 28 września 2020 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Mariuszowi Tomaszowi Skowrońskiemu, prof. UMK tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria.

Profesor Mariusz Skowroński jest kierownikiem Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK. Jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego AR-T w Olsztynie. Stopień doktora nauk uzyskał w 2000 roku w Uniwersytecie Tokushima, w Japonii na Wydziale Stomatologicznym w Katedrze Farmakologii przedkładając dysertację pt. : Enhancement by epinephrine of benzylpenicillin transport in rat small intestine”. Promotorem pracy był Profesor Hajime Ishida. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2012 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w dyscyplinie: nauki weterynaryjne, specjalność fizjologia zwierząt, (tytuł pracy: „Ekspresja akwaporyny 1, 5 i 9 (AQP1, 5 i 9) w układzie rozrodczym świni w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży”). Profesor Mariusz Skowroński w latach 1994-1997 był kierownikiem Zespołu Pracowni Toksykologicznych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku. W latach 1997-2000 pracował jako asystent w Uniwersytecie Tokushima w Japonii w Katedrze Farmakologii i adiunkt w latach 2000-2013 w Uniwersytecie Mazursko-Warmińskim w Olsztynie w Katedrze Fizjologii zwierząt. Następnie w latach 2013-2018 został zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a od 2018 w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu. W swojej pracy zawodowej odbył wielokrotnie staże naukowo-dydaktyczne. Był stypendystą prestiżowych nagród, m.in. Fuji-Otsuka International Exchange Program w Japonii i The Human Frontier Science Program Organization w Danii. Ponadto jest profesorem wizytującym na Uniwersytetach w Aarhus i Aalborg w Danii.

 

pozostałe wiadomości