Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pierwsza obrona pracy doktorskiej asystenta Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

obrazek: [fot. Nadesłane]
fot. Nadesłane

Dnia 4 listopada 2019 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Macieja Zduna, pracownika Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK.

Publiczna obrona miała miejsce w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Dysertacja „Badania porównawcze wzorca tętnic podstawy mózgowia u wybranych gatunków zwierząt z rodzin Bovidae i Cervidae” przygotowana pod kierunkiem promotora, dr hab. Hieronima Frąckowiaka, prof. UMK uzyskała bardzo pozytywne recenzje prof. dr hab. Bogdana Ciszka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr hab. Haliny Purzyc – Orwaszer z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  którzy złożyli wnioski o wyróżnienie dla autora. Komisja Doktorska pod przewodnictwem prof. dr hab. Dariusza Bednarka wystąpiła do Rady Naukowej PIW- PIB o nadanie lek. wet. Maciejowi Zdunowi stopnia doktora nauk weterynajnych.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć